Są dwie metody dodawania nowych pozycji (nowych elementów) w zestawie:

 

1. Przeciągnięcie (myszką) dowolnego elementu z drzewa do aktualnie edytowanego zestawu

 

clip0024

 

2. Wpisanie nowego elementu ręcznie (bezpośrednio w ofercie).

 

W tym wypadku kliknąć (dwuklik) na pole w kolumnie "Pełna nazwa" w pustym (ostatnim) wierszu

 

clip0025

 

Uwaga:

1.Możliwe jest też wstawianie do oferty zestawów wprowadzanych jednorazowo ręcznie - jest to wygodna forma kalkulacji produktów i usług, których szczegóły nie powinny być widoczne przez klienta.
2.Możliwe jest wstawienie nowego wiersza poprzez wpisanie w pustej linii właściwego numeru kodu własnego (w kolumnie "Kod własny")