Program TILIGO pro_50_green.zoom50 umożliwia wydzielenie w firmie dwóch działów, które mogą pracować zupełnie niezależnie. W działach tych będą pokazane zupełnie niezależne drzewa.

Wspólne pozostaną jednak np. lista kontrahentów, kursy walut oraz numeracja dokumentów jak również inne globalne ustawienia firmy

W panelu "Działy firmy" można nadać nazwę każdemu z działów. Domyślne nazwy to Dział I i Dział II

 

dzialyfirmy