Każdego kontrahenta można wielokrotnie edytować. Można zmieniać dowolne pole (łącznie z polami obowiązkowymi)

W celu edycji kontrahenta wybieramy przycisk [Edytuj] w oknie Kontrahenci