Program TILIGO różni się między innymi tym, że w ofercie możemy przedstawić dodatkowe parametry opisujące matematycznie cechy danego elementu (np. wymiary, ilość, cena etc.). W innych programach konkurencyjnych zwykle można opisać dany produkt tylko jednym parametrem (tj. Ilością)

 

Jeżeli dana firma sprzedaje np. formatki meblowe to w innych programach może przedstawić te formatki jedynie parametrem "powierzchnia". Natomiast w TILIGO, w jednym wierszu oferty można zawrzeć wiele parametrów.. Tak więc możemy klientowi w ofercie przedstawić nie tylko powierzchnię formatki ale też jej długość, szerokość grubość czy ilość.

 

W celu unifikacji programu z innymi (prostszymi programami) wyróżniamy w programie jeden główny parametr (pokazany w oddzielnej kolumnie) oraz parametry dodatkowe (umieszczone zbiorczo w innej kolumnie). Parametrem głównym jest tu ilość (w kolumnie ilość). Wszystkie pozostałe parametry zgrupowane są w kolumnie parametry.

 

Otwierając kolumnę parametry możemy wyświetlić i edytować wszystkie te dodatkowe w/w parametry.