Lista produktów jest kolejną unikalną cechą programu TILIGO.

Pozwala ona na wyświetlenie listy wszystkich produktów i usług, które są użyte w danej ofercie.

Listę tą można następnie automatycznie pogrupować dostawcami i wysłać do nich odpowiednie zamówienia.  

 

clip0037

 

Patrz też "Lista produktów użytych w Zestawie"