"Marża rzeczywista" jest polem nieedytowalnym. Informacja w tym polu pokazuje rzeczywistą wartość marży jaką uzyskuje się na ofercie. Informacja ta nie jest pokazywana na ofercie przedstawianej klientowi