W menu głównym możliwy jest wybór większości ustawień programu. Obsługa tego panelu jest intuicyjna. Niemniej omówione tu zostaną wszystkie ważniejsze elementy Menu Głównego