W zależności od tego w jakim głównym katalogu znajdujemy się, nazwa submenu Nowy element będzie wyświetlana inaczej. Dla Katalogu Oferty będzie to Nowa oferta, dla katalogu Zestawy będzie to Nowy zestaw itd.

 

Wybranie tej opcji umożliwia wpisanie nowego elementu bezpośrednio do zaznaczonego, wybranego katalogu.