Aktualnie możliwe jest też wstawianie do szablonów ofert TAGów złożonych (zawierających działanie matematyczne na TAGach)

Przykładem takiego złożonego TAGu będzie wyrażenie [[TAG-A/parametr X]]. W tym wypadku na wydruku pokaże się wartość TAGu A podzielonego przez wartość parametru X (parametru globalnego)

 

W przyszłości będzie możliwe robienie też innych działań matematycznych na TAGach.