W Panelu użytkownika można zmienić indywidualne ustawienia danego użytkownika.

 

Do ustawień, które może zmienić sam użytkownik należą:

 

- Hasło

- Graficzny podpis użytkownika

 

 

clip0004

 

uwaga_50_red.zoom50Uwaga:

Administrator nie może odczytać hasła użytkownika (może je co najwyżej zresetować). należy więc chronić odpowiednio swoje hasło.