Parametryzacja umożliwia nadanie poszczególnym elementom różnych wartości oraz zależności między tymi wartościami. Służy również określaniu maksymalnego dostępnego zakresu tych parametrów

 

Przykład:

 
Producent drzwi definiuje produkt/materiał "płyta wiórowa laminowana w kolorze dąb królewski". Wykorzystywana przez niego płyta maksymalne wymiary 2100x3109mm. Taką wielkość definiuje on w edytorze cech produktu, w efekcie czego nie będzie możliwe wykorzystanie w żadnym z projektów formatki, której wymiary byłyby większe od maksymalnego (zadeklarowanego wcześniej) wymiaru surowca. Parametry, które należy tu zadeklarować pojawią się automatycznie w nadrzędnym zestawie. W tym przykładzie jako jednostkę miary wybrano "metr kwadratowy" więc parametry, które należy określić to l - długość oraz a - szerokość. Możliwe jest określenie także wartości minimalnej i maksymalnej, tj. takiej poniżej i powyżej której produkt jest niedostępny.

 

clip0046

 

Tworząc ofertę, w której wykorzystany zostanie przygotowany uprzednio zestaw, pojawią się zdefiniowane wcześniej ograniczenia dla parametrów.

 

Więcej na temat parametryzacji w rodziale Parametryzacja