W programie TILIGO możliwe jest wyłączenie okna wyświetlającego Drzewo elementów. Szczególnie jest to przydatne dla tych użytkowników, którzy tworzą oferty złożone z elementów wprowadzanych jednorazowo ręcznie, czyli nie używające gotowych elementów z drzewa elementów.