Basicowo program TILIGO posiada wbudowaną bazę danych. Możliwe jest też podłączanie się do innej bazy danych.

Bazą danych w Tiligo nazwa się nie tylko plik z danymi ale też cały folder "Attachments" (zwierający zdjęcia i rysunki) jak również "Templates" zawierający szablony wydruków. Wymienione foldery muszą znajdować się zawsze w tym folderze w którym jest też plik bazy danych.

 

Aby zmienić bazę danych należy wyedytować plik "path.yml"

 

Basicowo plik ten zawiera jedną linię zapisu:

 

{export path: 'export', database path: db.db} lub {export path: export, data path: .}

 

 

W linii tej "export path" wskazuje na katalog, do którego będą eksportowane dane z programu TILIGO. W tym wypadku jest to folder "eksport" znajdujący się bezpośrednio w katalogu TILIGO.

 

Jeśli używamy w pliku path.yml wyrażenia "data path" to wtedy plik bazy danych musi mieć zawsze nazwę "db.db" za to baza danych może znajdować się w dowolnym wskazanym folderze (pod warunkiem, że mamy prawo do edycji i zapisu plików w tym folderze). Jeśli w tym pliku używamy wyrażenie "database path" to oznacza to, że możemy nadać dowolną nazwę plikowi bazy danych (zawsze z rozszerzeniem "db"), ale baza danych musi znajdować się w głównym katalogu TILIGO.

 

 

Jeśli baza danych (wraz z oddzielnym niezależnym katalogiem "Attachments", "Templates" i "Logos" ma znajdować się w innym folderze niż Basicowo wtedy zapis "database path: xxx" zastępujemy wpisem "data path: xxxxx", gdzie pod xxxxx wstawiamy względny adres katalogu, w którym znajduje się zarówno plik bazy danych jak również foldery "Attachmets", "Logos" i "Templates".

 

Domyślnym katalogiem, w którym zamieszcza się inne niż Basicowa bazy danych jest "UserData" osadzony bezpośrednio w katalogu Tiligo. Jeśli naszym katalogiem, w którym chcemy trzymać bazę jest np. "UserData/Profile" to wtedy zamiast zapisu "database path: xxxx}" wstawiamy zapis "data path: UserData/Profile"