Kolejny przykład pokazuje możliwości tworzenia bardzo złożonych dokumentów zawierających szczegółowe opisy produktów, numerowane rozdziały oraz spisy treści

 

Aby uruchomić program wybieramy Ofertę "Complex quote". Następnie (po ewentyalnych dodatkowych zmianach oferty przechodzimy do opcji wydruku, gdzie wybieramy szablon "MainDocumentPL.rtf" lub "MainDocumentEN.rtf". W przykładzie tym widać, że można użyć tego samego dokumentu w TILIGO do wyświetlenia oferty zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Szczegółowa instrukcja tworzenia kompleksowych ofert w TILIGO można obejrzeć na wideoprezentacji:
http://www.tiligo.pl/prezentacje-wideo.html