W programie TILIGO każdy użytkownik może zapamiętać swoje ustawienia dotyczące sposobu wyświetlania okien, rozmiaru i położenia kolumn w tabelach etc.

Przy każdym wyjściu z programu, TILIGO zapamiętuje te ustawienia (dla każdego użytkownika). To pozwala na komfortową indywidualizację interfejsu użytkownika.  

 

Wybranie opcji "Przywróć domyślne ustawienia" przywraca sposób wyświetlania interfejsu programu do domyślnych ustawień. Po wybraniu tej opcji pojawi się prośba o potwierdzenie tej operacji.

uwaga_50_red.zoom50Uwaga:

Zmiana ta dotyczy wyłącznie ustawień zalogowanego użytkownika.