Tabele danych zawierają podstawowe informacje o tabelarycznych ustawieniach programu TILIGO.

 

clip0006