Opcjonalnie istnieje możliwość dodania Terminu płatności. Właściwą pozycję wybiera się z menu rozwijanego, spośród dodanych wcześniej opcji. Jeżeli pole jest wypełnione, termin płatności pojawi się na wydruku oferty.

 

 

clip0034

 

Edycja terminów płatności

 

Opcje dla pola Termin płatności można dodawać i edytować z pozycji menu Administracja>Tabele danych>Terminy płatności

 

administracja_terminyplatnosci