Zaleca się aby przy pierwszym uruchomieniu programu sprawdzić wszelkie ustawienia administracyjne TILIGO. Są one dostępne (tylko dla administratora) w panelu [ADMINISTRACJA]>[OPCJE ADMINISTRACYJNE].

 

Aby ułatwić i przyspieszyć proces początkowego ustawienia programu, przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się specjalny kwestionariusz, który po wypełnieniu ustawi główne ustawienia programu zgodnie z wymogami i potrzebami danej FIRMY.