W celu usunięcia jakiegoś kontrahenta, należy zaznaczyć go na liście i wcisnąć przycisk [Usuń]. Aktualnie w programie można usunąć tylko jednego kontrahenta. Jest to spowodowane chęcią zabezpieczenia programu przed przypadkowym usunięciem kontrahentów.

 

uwaga_50_red.zoom50 Uwaga:

Nie uda się usunąć rekordu kontrahenta, który użyty jest w jakimkolwiek elemencie czy zestawie.