Struktura drzewa posiada 4 nieusuwalne gałęzie główne zwane dalej kontenerami.

 

Do nich należą kontenery:

Oferty, zestawy, Produkty i Usługi.

To co jest wyświetlane w drzewie zależy od tego jaki kontener został wybrany (kliknięty). Można klikać na pojedynczy kontener jak również (przy pomocy klawisza Shift) można wybrać kilka aktywnych jednocześnie kontenerów.

 

clip0052