W celu wydruku oferty należy wcisnąć przycisk [Wydruk/Eksport], znajdujący się w oknie edycji oferty. Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się okienko umożliwiające wybór opcji Druku/Eksportu.

 

Można w tym oknie wybrać czy oferta będzie wydrukowana czy też wyeksportowana (można też wybrać obie czynności jednocześnie).

Następnie możliwe jest wybranie szablonu wydruku oferty (program domyślnie ustawia szablon taki jaki był wybrany ostatnio).

Kolejny segment okna pozwala na wybór tego co ma być wstawione w kolumnie NAZWA. Możliwe jest tu wybranie jednego (lub kilku jednocześnie) elementów:

 

1. Krótka nazwa

2. Długa nazwa

3. Nazwa Obca (np. w innym języku)

4. Kod własny produktu lub zestawu

 

Można wybrać jeden lub kilka elementów jednocześnie, które będą się pokazywać w ofercie, choć należy pamiętać, że nie jest tu możliwa zmiana kolejności w/w elementów.

 

Po wciśnięciu kolejnego przycisku [Drukuj/Eksportuj] pojawi się nasza oferta otwarta w domyślnym programie otwierającym dokumenty typu *.rtf

 

Może to być na przykład program Microsoft WORD lub OpenOffice. Należy jednak pamiętać, że producent programu TILIGO testował działanie tylko z oprogramowaniem MS WORD.

 

Możliwe jest też użycie bezpłatnego programu MS WordPad, jednak domyślnie przygotowane szablony nie są w całości kompatybilne z tym programem (konieczne byłoby zmodyfikowanie istniejących szablonów).

 

Po wyświetleniu oferty w domyślnym czytniku dokumentów typu RTF, możliwe jest jego wydrukowanie lub wysłanie e-mailem. W tym celu należy użyć opcje dedykowane dla wybranego czytnika dokumentów. Przed wysłaniem oferty rekomendujemy zdecydowanie przetworzenie jej na postać pdf. Zalecamy tu korzystanie z konwerterów wbudowanych w czytnik plików RTF (np. WORD) ponieważ oryginalne czytniki najdokładniej konwertują dokumenty do pliku PDF.