W przypadku ręcznego wpisywania pozycji w ofercie możemy wyliczać automatycznie cenę za jednostkę miary. Wystarczy najpierw wpisać odpowiednią liczbę w kolumnie ilość a potem w kolumnie wartość. Spowoduje to automatyczne wyliczenie "Ceny/jm"