Daną ofertę po jej sporządzeniu należy zapisać w programie. Przy próbie zamknięcia okna z ofertą pojawi się pytanie czy daną ofertę chcemy zapisać.

 

 

uwaga_50_red.zoom50 Uwaga:

Należy pamiętać, że wszelkie oferty zapisane w programie TILIGO mogą zmieniać z czasem wartości.Tak się dzieje ponieważ oferta zawsze może być automatycznie uaktualniona o ile użytkownik wprowadzi zmiany w elementach, które są zawarte w danej ofercie (może zmienić te dane zupełnie w innym miejscu programu. Dlatego jest konieczne, by zapisywać i katalogować oferty w postaci tej w jakiej były rzeczywiście wysłane do klienta (np. w postaci PDF)