Z prawej strony okna produktu znajduje się przycisk do zapisu danego okna.

Ten przycisk ma dwie postacie

 

Zapisz

Pozwala na zapisanie bieżącego okna (pod tą samą nazwą). Po zapisaniu okno produktu jest zamykane

 

Zapisz jako

Pozwala zapisać dany produkt jako inny produkt niż aktualnie edytowany. W praktyce produkt zapisze się jako inny ale pod taką samą nazwą jak produkt edytowany. TILIGO dopuszcza dawanie takich samych nazw elementów występujących w tym samym folderze (w przeciwieństwie do innych system plików)

Chcąc zapisać produkt jako zupełnie nowy należy przed wciśnięciem przycisku [Zapisz jako] zmienić nazwę krótką produktu. Po zapisaniu pliku okno produktu jest zamykane