Producent programu:

Formularz kontaktowy:

AMSORT Sp. z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 112
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Tel.:  +48 22 664 38 87
E-mail: amsort@amsort.com
NIP: 522-25-84-872
REGON: 017172995
KRS: 0000142867

Biuro czynne jest w godz:
7:30 – 16.00 (Poniedziałek-Czwartek)
7:30 – 14:45 (Piątek)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat

  Treść wiadomości

  * Pole wymagane Podanie tych danych jest dobrowolne.

  W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Administratorem Twoich danych jest AMSORT Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, przy ul. Batalionów Chłopskich (kod 05-082), NIP 5222584872, REGON 017172995, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142867, Kkapitały własne 550 000 (w tym kapitał zakładowy: 50 000 zł) Kontakt do Administratora możliwy jest w jego siedzibie w Blizne Łaszczyńskiego, przy ul. Batalionów Chłopskich 112 oraz pod adresem e-mail: amsort@amsort.com. Twoje dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wypisanie się z newslettera za pomocą kliknięcia w link znajdujący się w stopce każdego e-maila przesłanego w ramach newslettera lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adres newsletter@meble.pl. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.