TILIGO jest aplikacją, która rewolucjonizuje proces tworzenia ofert!

 

Jej wdrożenie pomaga wielokrotnie skrócić czas ich przygotowania, przy jednoczesnym zwiększeniu precyzji wycen. Żmudne do tej pory przygotowywanie złożonych zestawień, na bazie wielu źródeł danych, cenników oraz konieczność wykonywania skomplikowanych obliczeń może stać się szybka i łatwa dzięki skorzystaniu z rozwiązania jakim jest TILIGO.Program TILIGO można łatwo zintegrować z istniejącym oprogramowaniem dla firm. Napisz do nas aby dowiedzieć się jak TILIGO może współpracować z używanym przez Ciebie programem. Program współpracuje poprawnie z systemami Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8.Cały proces instalacji realizowany jest przy użyciu prostego kreatora. Program nie wymaga dodatkowych czynności. Baza danych dla programu, w przeciwieństwie do innych podobnych aplikacji, instalowana jest automatycznie i nie wymaga dodatkowej ingerencji użytkownika.

 

Dzięki TILIGO:* Oszczędzasz czas
*  Tworzysz więcej ofert
Przygotowujesz precyzyjne wyceny
* Pod ręką masz wszystkie dane i informacje potrzebne podczas tworzenia oferty
* Złożone obliczenia otrzymujesz automatycznie
* Twój Klient jest zawsze zadowolony z szybkich odpowiedzi na zapytania oraz z dobrze skalkulowanej, wyczerpującej i estetycznie wyglądającej oferty
* Zarządzasz wszelkimi szczegółami dotyczącymi produktu (dołączanie opisów, zdjęć, podręczników itp.)

 

Zdefiniuj produkty
Rozpocznij pracę od dokładnego opisania wszystkich produktów, które będą wykorzystywane do budowy ofert.

Specjalny formularz pomaga uwzględnić wszystkie parametry potrzebne do opisania produktów

TILIGO jest programem bardzo elastycznym: możesz ograniczyć się do wpisania tylko nazwy i ceny jednostkowej…

…ale możesz też wpisywać złożone formuły..


..uzależniać cenę produktu od parametrów takich jak oferowana ilość, długość, lub innych parametrów..

…przypisać do danego produktu nieograniczoną ilość zamienników…

…przypisać do danego produktu nieograniczoną ilość zamienników…


 

Opisz usługi
Elementem oferty mogą być także niezależnie definiowane usługi. W TILIGO, przy pomocy specjalnego formularza możemy opisać każdą usługę, a potem wielokrotnie wykorzystywać ją w tworzonych ofertach

Tu także możesz ograniczyć się
do wpisania nazwy i kosztu usługi..

…jak również możesz opisać je bardzo złożonymi formułami czy uzależniać koszt usługi od różnych czynników.


We wszystkim pomoże Ci
intuicyjny formularz
oraz pomoc kontekstowa!

 

Łącz części i usługi w zestawy
Podstawowe części połączone dzięki usługom tworzą moduły najczęściej wykorzystywane w realizacji projektów, które w TILIGO noszą nazwę „zestawy”.
Do ich tworzenia służy intuicyjny formularz.

Zdefiniowane wcześniej części i usługi wystarczy przeciągnąć do formularza, by w ten sposób stworzyć samodzielny moduł – zestaw.

Można tu określić indywidualne marże na każdy z poszczególnych elementów.


Dostępny jest też cały szereg mniej
lub bardziej zaawansowanych opcji
opisujących zestaw.

 

Twórz oferty szybciej niż kiedykolwiek!
Mając zdefiniowane powyższe elementy, możesz błyskawicznie tworzyć oferty, po prostu przeciągając wybrane pozycje do formularza generowania ofert.

Na tym etapie możesz także indywidualnie ustanawiać marże na poszczególne elementy oferty, jak też na cały projekt. Redukując ryzyko niedoszacowania lub przeszacowania projektu optymalizujesz swój zysk!

…jak również możesz opisać je bardzo złożonymi formułami czy uzależniać koszt usługi od różnych czynników.

Wystarczy go teraz wydrukować i przekazać Klientowi.


Podstawowym zastosowaniem TILIGO jest wycena produktów lub całych projektów
i tworzenie profesjonalnych ofert handlowych.

W szczególności program umożliwia:

 • Możliwość zapamiętywania ofert i wykorzystywanie ich jako szablonów dla innych
  ofert
 • Wszechstronne zarządzanie ofertami (m. in. wyświetlenie ofert wysłanych do danego klienta)
 • Możliwość samodzielnego opracowania szablonu wydruku oferty. Szablon ten może zawierać dowolną grafikę. Program sam umieszcza dane w szablonie. Oferta jest eksportowana do programu Word, Wordpad lub innego kompatybilnego programu, co pozwala na ostateczne jej obejrzenie i ewentualną edycję przed wydrukiem lub zamianą na postać Adobe PDF. Tak przygotowaną ofertę można wydrukować lub wysłać e-mailem do klienta.
 • Wirtualny magazyn, w którym zapisuje się wykorzystywane części ewidencjonuje zasoby, które nie koniecznie muszą być w aktualnym posiadaniu firmy (są np. w ofercie naszej hurtowni lub dostawcy), co stanowi przewagę TILIGO nad konkurencyjnymi programami. W tym magazynie można aktualizować ceny, nazwy i wiele innych parametrów. Można też wiązać niektóre części jako alternatywne.
 • Po zakończeniu pisania oferty można ją zapamiętać, wydrukować lub wyeksportować do innego programu.
 • Każda część może posiadać tzw. parametry. Pozwalają one na opisanie dodatkowych cech produktu, które później mogą być użyte w różnorodnych obliczeniach. Parametrem może być np. długość, szerokość czy wysokości danego elementu.
 • Program pozwala na tworzenie tzw. zestawów. Zestawem jest dowolny zbiór części, usług lub innych zespołów, co znacznie ułatwia pracę w przypadku, gdy dana grupa części i usług wielokrotnie stosowana jest do tworzenia różnych ofert. Każdy zestaw może zawierać nie tylko podstawowe części ale też inne zestawy. W przypadku firmy produkującej rowery, zespołem może być koło. Fabryka do wyprodukowania koła potrzebuje wielu części, które są składowymi tego koła, ale nie warto przy ofercie na rower oferować każdej części z osobna. Wystarczy tu podać jeden zestaw: kompletne koło. Jeśli cena lub opis jakiegokolwiek składnika tego koła zmieni się w wirtualnym magazynie, wówczas cena całego koła ulegnie automatyczne zmianie.
 • Możliwość wszechstronnego sortowania składników wchodzących w skład oferty. Przykładem może być sortowanie po dostawcy, w efekcie czego możemy otrzymać listę części pogrupowaną dostawcami. Jeśli się okaże, że dany dostawca nie ma w tym momencie którejś z części, to TILIGO daje możliwość wybrania części alternatywnej (o ile taka została wcześniej zdefiniowana). Na końcu możemy otrzymać (wydrukować lub wysłać e-mailem) listy zamówieniowe do dostawców.
 • Do każdej części wirtualnej (lub zestawu) można dołączyć zdjęcie (zdjęcia) i dowolne pliki. Dzięki czemu otrzymujemy centrum pełnej wiedzy na temat każdego składnika magazynu wirtualnego.
 • W TILIGO można tworzyć działy, umożliwiające pracę w takim trybie, że pracownicy jednego działu nie widzą ofert i magazynu działu drugiego.
 • TILIGO może pracować sieciowo.
 • Program pozwala na zdefiniowanie uprawnień do każdego elementu, co pozwala administratorowi decydować o tym, co kto może zrobić/zmienić.
 • TILIGO daje możliwość zapisywania składników oferty niewidocznych dla klienta na jego ofercie. Można tworzyć różne kalkulacje i są one zapamiętywane w ofercie, ale tylko wyniki tych kalkulacji będą widoczne dla klienta. Składniki zestawu nie muszą być widoczne na finalnej ofercie, ale jeśli potrzeba to istnieje możliwość ich zaprezentowania.
 • TILIGO tworzy nie tylko oferty, ale też inne dokumenty, jak np. Zamówienie do dostawcy.
 • W zestawie możemy wstawić tzw parametry globalne (obowiązujące w całym zestawie). Zmiana parametrów globalnych może odpowiednio powodować zmianę parametrów poszczególnych elementów zestawu. Parametry globalne zestawu mogą być “wystawione “na zewnątrz” (widoczne przez ofertę lub nadrzędny zestaw). Tak więc z poziomu oferty możemy ustalić parametry globalne zestawu zawartego w w tej ofercie. Dzięki temu możliwe jest wpływanie na kształt i zawartość zestawu zawartego w ofercie. To z kolei wpływa na cenę tego zestawu.
 • Na wzór Excela możliwe jest wstawianie formuł (zamiast liczb) do większości pól danych
 • W projektowanych zestawach możliwe jest tworzenie tzw. list alternatywnych części (zestawy alternatywne). Na przykład tworząc zestaw opisujący nowy samochód o określonym modelu, możliwe jest dodatkowo wybranie dowolnego koloru karoserii, typu silnika, typu skrzyni biegów i wszelkich innych części, które w danym modelu mogą być alternatywne. Przez tą funkcjonalność znakomicie upraszcza się oferowanie produktów zawierających różnorodne warianty wykonania.
 • Możliwość importowania produktów i usług (opis w podręczniku: zobacz)
 • Wstawianie tekstów formatowanych do oferty (dokładny opis w podręczniku: zobacz)

 

To, co wcześniej zajmowało mnóstwo czasu…
…z TILIGO trwa tylko chwilę!