Regulamin

Regulamin sklepu tiligo.pl

1. Właścicielem serwisu i sklepu internetowego, dostępnego pod adresem tiligo.pl i tiligo.com, zwanego dalej Sklepem,  jest  Amsort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-309, ul. Okrętowa 70B, NIP: 522-25-84-872, REGON: 017172995, zwany dalej Sprzedającym.

2. W Sklepie znajdują się informacje na temat programu komputerowego Tiligo, którego producentem jest Sprzedający.

3. Sklep umożliwia złożenie zamówienia na program komputerowy Tiligo w wybranej wersji, za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę do której prowadzi domena tiligo.pl i tiligo.com


Obsługiwany obszar

4.  Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami.

5. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przez Sprzedającego, w związku ze sprzedażą poza granicami, możliwe jest naliczenie dodatkowych opłat w celu pokrycia tych kosztów przez Kupującego.

Asortyment sklepu

6. Asortymentem sklepu stanowi program komputerowe TILIGO w wersjach, różniących się między sobą ilością dostępnych funkcji lub zakresem przyznanych praw licencyjnych.

7. Każda wersja programu komputerowego TILIGO sprzedawana jest jako niezależny Produkt.

8. Każdy Produkt opisany jest przez sprzedającego w sposób, który umożliwia identyfikację właściwej wersji Produktu.

Ceny Produktów

9. Ceny Produktów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają 23% podatku od towarów i usług (VAT). Cena Produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny podane przy poszczególnych Produktach nie zawierają żadnych dodatkowych kosztów, takich jak koszty wysyłki.

10. Sprzedający może dodawać nowe Produkty, usuwać z oferty istniejące Produkty jak też zmienić ceny Produktów znajdujących się w sklepie bez uprzedniego powiadomienia.

Plik instalacyjny programu oraz demo

11. Plik umożliwiający instalację programu może pobrać każdy kto odwiedza sklep, po wcześniejszym wypełnieniu krótkiego formularza, w którym podaje imię, nazwisko, nazwę firmy oraz adres poczty elektronicznej.

12. Wypełniając formularz przed pobraniem pliku instalacyjnego należy zaakceptować niniejszy Regulamin.

13. Podczas wypełniania formularza można jednocześnie zamówić subskrypcję newslettera, zawierającego treści, związane z programem Tiligo, przygotowanego i przesyłanego przez Sprzedawcę do wszystkich subskrybentów na podany adres poczty elektronicznej.

14. Po wypełnieniu formumularza, na podany adres poczty elektronicznej, przesłany zostanie link do strony, z której można pobrać program. Uruchomienie pobierania następuje po kliknięciu klawisza z napisem “Pobierz DEMO”

15. Po instalacji można przez 30 dni korzystać z pełnej wersji programu, w celu jego przetestowania przed podjęciem decyzji o zakupie.

16. Jeżeli osoba, która pobrała i zainstalowała program, chce korzystać z niego po okresie 30 dni, powinna wykupić klucz aktywacyjny i wprowadzić go we wskazane w programie miejsce, w celu odblokowania ograniczeń.

Rejestracja i składanie zamówień

17. Wybrany Produkt, można zakupić za pośrednictwem Sklepu

18. Zamówienia w sklepie mogą być składane przez osobę:

a) która wcześniej założyła swoje konto w sklepie i składa zamówienie po wcześniejszym zalogowaniu
b) która składa zamówienie, zakładając jednocześnie konto w sklepie
c) która nie posiada konta w sklepie i nie zamierza go zakładać, składając zamówienie pry pomocy formularza zamówieniowego

19. Rejestracja w sklepie i/lub złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu

20. Klient zobowiązuje się uzupełnić formularz o aktualne dane, zgodne ze stanem faktycznym.

21. Osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu własnym lub reprezentowanego podmiotu powinna być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

22. W przypadku reprezentowania innego podmiotu, osoba zamawiająca musi mieć pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań na jego rzecz.

23. W przypadku, kiedy podane dane będą niepełne  lub niezgodne ze stanem faktycznym, sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia.

24. Po przesłaniu właściwie wypełnionego formularza zamówienia, na podany adres e-mail przesłane zostaje podsumowanie zamówienia oraz informacje o wybranym sposobie płatności.

25. Złożenie zamówienia w Sklepie  oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy kupna-sprzedaży.

26. Składanie zamówień po rejestracji konta i  zalogowaniu oraz bez rejestrowania konta w Sklepie oznacza akceptację Regulaminu Sklepu w aktualnym brzmieniu.

Płatności i realizacja zamówienia

27. Kupujący powinien zapłacić za zamawiany Produkt przelewając pieniądze na wskazane w potwierdzeniu zamówienia konto bankowe.

28. W chwili publikacji regulaminu nie są dostępne płatności kartą lub e-przelewem, Sprzedający może jednak wprowadzić taką formę rozliczeń – wówczas Kupujący powinien wybrać najbardziej dla siebie dogodną formę płatności.

29. Po zaksięgowaniu wpłaty po stronie Sprzedawcy,  klucz aktywujący właściwą wersję Produktu oraz faktura VAT w formie elektronicznej przesłana zostanie do kupującego na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, w ciągu najpóźniej 48 godzin od momentu wpływu płatności.

30. Jeżeli kupujący wyrazi chęć otrzymania faktury VAT w formie drukowanej, zostanie ona również przesłana pocztą tradycyjną.

31. W przypadku braku zaksięgowanej płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia Sprzedający może przesłać do Kupującego przypomnienie  o konieczności dokonania płatności. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane.

32. W przypadku jakichkolwiek problemów, związanych z realizacją zamówienia, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie.

Gwarancja i reklamacje

33. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.u. z 2000 r. Nr 22 poz 271 z późn. Zm.), kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru (w tym przypadku klucza aktywacyjnego). W takim przypadku kupujący otrzyma zwrot równowartości ceny Produktu, jaka za niego zapłacił, a klucz aktywacyjny, jaki otrzymał zostanie zdezaktywowany w terminie do 14 dni od dnia zakupu, co uniemożliwi dalsze korzystanie z Produktu.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

34. Amsort Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych kupujących.

35. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Sprzedającego w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celach marketingowych oraz w celach związanych z realizacją zamówionych towarów i usług oraz rozpatrywania reklamacji.

36. Dane osobowe mogą być pozostawione przez osoby odwiedzające serwis w dwóch miejscach
– Imię i nazwisko, firma oraz adres e-mail osoby pobierającej demo programu
– Wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówionych produktów, przesłane podczas rejestracji w sklepie lub  podczas składania zamówienia

37. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena, informacje o rodzaju i ustawieniach przeglądarki) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony oraz administracji sklepem tiligo.com

38. Dane przesłane za pośrednictwem formularzy w tiligo.com, przekazywane są dobrowolnie przez właściciela danych.

39. Osoba przekazująca swoje dane osobowe zgadza się na

40. Każdy, kto przekazał swoje dane osobowe ma prawo wglądu do nich, dokonania zmiany lub usunięcia danych z bazy.

41. Osoba przekazująca swoje dane na potrzeby wskazane powyżej  wyraża zgodę na ich przetwarzanie (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust NR 133 poz. 883)

Pozostałe postanowienia

42. Materiały prezentowane w Sklepie należą do Sprzedającego.

43. Polityka dot. plików cookies znajduje się na podstronie “pliki cookies“, dostępnej z menu w stopce sklepu.

44. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu .