TILIGO Premium Start

583,00  (+23% VAT)

 

Wersja Premium zawiera wszystkie funkcje wersji Basic oraz umożliwia tworzenie i korzystanie z zestawów produktów i usług, list alternatywnych wzory, wydruk treści pól dodatkowych na ofercie, dwa niezależne działy z bazą produktów i ofert.

 

– Tworzenie i korzystanie z zestawów produktów i usług
– Listy alternatyw do szybkiego wyboru opcji przy tworzeniu oferty
– Złożone kalkulacje z wykorzystaniem parametryzacji
– Dowolne dodatkowe pola użytkownika opisujące produkt
– Import zdjęć do bazy ze źródeł zewnętrznych
– Możliwość podziału bazy produktów i ofert na dwa niezależne działy
– Możliwość użycia parametrów w nazwie produktów i zestawów

 

Licencjonowanie programu TILIGO oparte jest na wykupie rocznych licencji okresowych.

 

Roczną licencję startową TILIGO Premium należy wykupić na każde nowe stanowisko robocze, na którym używany będzie program TILIGO w wersji Premium. Licencja aktywna jest przez rok od momentu aktywacji wykupionego klucza licencyjnego (klucz aktywowany jest automatycznie po wprowadzeniu do programu).

 

Po zakończeniu pierwszego roku, aby kontynuować pracę z TILIGO, należy wykupić odpowiedni klucz odnawiający licencję na kolejny okres. Roczne odnowienie licencji TILIGO Premium można również wykupić w sklepie.

 

Kategoria: