IconWstęp
IconKonwencje stosowane w podręczniku
IconLicencje programu
IconSkrócony opis działania
IconLista możliwości TILIGO
IconSzczególne cechy programu
IconZestawy
IconParametryzacja
IconMożliwość parametryzacji "Nazw długich" produktów, zestawów i usług
IconMożliwość importu produktów (wraz ze zdjęciami)
IconListy alternatyw
IconRabaty
IconHierarchiczne szablony wydruków
IconMożliwość pokazywania w ofercie zdjęć oferowanych produktów i zestawów
IconSpecjalne wielostronicowe dokumenty z rozdziałami i spisem treści
IconWersja Basic i Premium
IconUruchomienie programu po raz pierwszy
IconUstawienie trybu pracy Firmy w odniesieniu do cen oferowanych produktów i zestawów
IconPraca z cenami zakupu
IconPraca z cenami sprzedaży (domyślny tryb pracy)
IconUstawienia użytkownika
IconRabaty
IconUstawienia administracyjne
IconWaluty
IconNawigacja w TILIGO
IconMenu górne
IconMenu [TILIGO]
IconMenu [Nowy]
IconMenu [Kontrahenci]
IconKlienci i dostawcy
IconDodaj nowego kontrahenta
IconUsuń Kontrahenta
IconEdytuj Kontrahenta
IconFiltrowanie i sortowanie kontrahentów
IconRabaty kontrahenta
IconMenu [Profil użytkownika]
IconZmień użytkownika
IconPanel Użytkownika
IconPrzywróć domyślne ustawienia
IconJęzyk użytkownika
IconPokaż drzewo
IconAutomatyczna szerokość okna drzewa
IconMenu [Administracja]
IconDziały firmy (Premium)
IconOpcje administracyjne
IconGłówne
IconLiczniki
IconWartości domyślne
IconDane firmy
IconPola dodatkowe produktów i usług
IconTabele danych
IconJednostki miary
IconWaluty
IconParametry
IconTerminy płatności
IconUżytkownicy programu
IconZarządzanie licencjami programu TILIGO
IconUtwórz kopię zapasową
IconImport
IconMenu Okna
IconMenu Pomoc
IconDrzewo wyboru i edycji elementów programu
IconPanel filtrowania elementów drzewa
IconPole przeszukiwania elementów drzewa
IconFiltry przeszukiwania drzewa
IconFiltrowanie "Tylko Katalogi"
IconFiltrowanie "Uwzględniaj wielkość liter"
IconWybór kontenerów drzewa
IconDziały firmy (Premium)
IconUkrywanie filtrów
IconOkno drzewa elementów
IconMenu kontekstowe folderów drzewa
IconNowy katalog
IconNowy element
IconNowa lista alternatyw
IconZmień nazwę
IconUsuń
IconRabaty
IconMenu kontekstowe elementów drzewa
IconEdytuj
IconPodgląd
IconZmień nazwę
IconZnajdź użycie
IconRabaty
IconUsuń
IconTworzenie i edycja produktów i usług
IconPola danych produktu
IconNazwa produktu
IconKod własny i kod dostawcy
IconRabaty
IconParametry (Premium)
IconZałączniki
IconDostawca
IconNotatka
IconZakładka "Pola dodatkowe"
IconDodatkowe funkcjonalności okna produktu
IconZapisywanie okna produktu
IconTworzenie i edycja zestawów (Premium)
IconNagłówek zestawu
IconNazwa zestawu (długa i skrócona)
IconNazwa obca
IconParametry zestawu (globalne)
IconCena zestawu
IconTabela zestawu
IconKolumny tabeli
IconKolumna Nazwa
IconKolumna Parametry (linii)
IconSzerokość kolumny
IconPrzestawianie kolumn
IconWybór kolumn wyświetlanych w tabeli
IconWiersze tabeli
IconDodawanie kolejnych pozycji zestawu
IconEdycja poszczególnych pól wierszy
IconUsuwanie wybranych wierszy
IconParametry zestawu "w wierszu"
IconAtrybuty wiersza
IconProdukt jednorazowy (wstawianie elementów pisanych "z ręki")
IconUkryta kalkulacja (kosztorysowanie ad-hoc) zwana też zestawem jednorazowym
IconKomentarz
IconObliczenia stosowane w wierszach tabeli
IconDodatkowe funkcjonalności zestawu
IconPrzycisk "Zawijaj wiersze"
IconPokaż dodatkowe informacje o zestawie (dodatkowe pola)
IconLista produktów
IconIdea hierarchicznej budowy złożonych struktur
IconTworzenie i edycja ofert (i innych dokumentów)
IconNagłówek oferty
IconParametry oferty (globalne)
IconTermin płatności
IconNumer oferty
IconNazwa klienta
IconTekst powitalny i końcowy
IconNarzut końcowy (wspólny)
IconMarża rzeczywista
IconPokaż dodatkowe informacje o ofercie
IconTabela oferty
IconWiersze oferty
IconDodatkowe funkcjonalności
IconUkryta kalkulacja
IconLista produktów (użytych w ofercie lub zestawie)
IconOpcje filtrowania  listy produktów
IconGenerowanie zamówień
IconZapisywanie oferty
IconWstawianie produktów po kodzie własnym
IconWyliczanie ceny na podstawie "wartości"
IconZaawansowane możliwości TILIGO (Premium)
IconParametryzacja elementów
IconParametryzacja nazw
IconListy alternatyw
IconRabaty (upusty) i narzuty w TILIGO
IconRabaty "per produkt"
IconRabaty ilościowe
IconRabaty kontrahenta
IconNarzuty w TILIGO
IconFunkcje
IconLista dostępnych funkcji
IconOpis funkcji specjalnych
IconPrzykłady
IconZamówienia własne (do dostawcy)
IconSpecjalne wielostronicowe dokumenty z rozdziałami i spisem treści
IconWstawianie tekstów formatowanych do oferty
IconWydruk i eksport dokumentów
IconWydruk
IconSzablony wydruku
IconTagi szablonów
IconZasady umieszczania TAGów w drukowanym dokumencie
IconHierarchiczne (dwupoziomowe) szablony wydruku
IconOperacje na TAGach
IconProgram TILIGO TAGs
IconEksport dokumentów
IconDo dowolnego programu
Icon"Handel" firmy SAGE
IconZestawy i oferty przykładowe
IconZestaw "Samochód Osobowy"
IconZestaw "Stół" (Zestaw parametryczny)
IconPrzykład dla firm Cateringowych
IconPrzykład dla firmy poligraficznej
IconPrzykłady bardzo długich i opisowych ofert
IconImport produktów i usług z innych baz danych
IconDlaczego nie ma importu zestawów
IconInstalacja Programu
IconWybór folderu, w którym ma być zainstalowany program
IconWersja jednostanowiskowa
IconWersja sieciowa
IconUstawienia uprawnień użytkowników
IconAktualizacja programu
IconPrzenoszenie instalacji z jednego komputera na inny
IconPrzełączanie się między bazami danych
IconPomoc i wsparcie techniczne

© Amsort Sp. z o.o.